Skip to content

Terkotka Baranyego

2 lata ago

202 words

Krzywe cieniowe są używane do wykrywania udawania i przesadzania w ciężkości upośledzenia słuchu. Terkotka Baranyego nie maskuje dostatecznie na poziomie większych natężeń wysokich tonów. Natężenie dźwięku maskującego -w badaniu przewodnictwa powietrznego winno być dobierane zależnie od różnicy progów słuchowych obu uszu; przy większej różnicy dźwięk maskujący musi być silniejszy. Wynosi on zwykle 40-70 db. Aby stwierdzić jednostronną zupełną głuchotę, trzeba użyć do maskowania 80 db. Jeszcze silniejsze maskowanie zdrowego ucha mogłoby drogą kostną ogłuszać ucho badane. Badanie przewodnictwa kostnego jednego ucha wymaga zawsze maskowania drogą powietrzną drugiego ucha. Natężenie maskowania zależy również od różnicy progów, nie może przekraczać 70. – 75 db. Dodatkowe próby audiometryczne pozwalają różnicować między głuchotą przewodnictwa i głuchotą percepcyjną: a) próba zmęczenia słuchowego opiera się na zjawisku potwierdzonym wielokrotnie doświadczalnie, a mianowicie, że tony pewnej wysokości (512 – 2048 Hz) i natężenia (około 80 – 85 db), działające przez kilka minut (5 – 8) na ucho, wykazujące zaburzenie percepcji, obniżają próg słuchowy tego ucha w zakresie tonu zastosowanego i tonów wyższych (prawie nigdy niższych) dość znacznie (10 – 20 db). [przypisy: efarm24, a cerumen opinie, dolargan ulotka ]

0 thoughts on “Terkotka Baranyego”

Powiązane tematy z artykułem: a cerumen opinie dolargan ulotka efarm24