Skip to content

Niebezpieczenstwo zakazenia jest duze

2 lata ago

116 words

Niebezpieczeństwa 1. Niebezpieczeństwo zakażenia jest duże, oczywiście pod warunkiem, że zespolenie doszpikowe wykonamy w warunkach jak najściślejszej aseptyki, tj. w takich, jakich przestrzegamy zresztą- w innych operacjach kostnych; wszystkie osoby przebywające na sali operacyjnej w czasie zabiegu winny mieć maski na twarzy, gwoździa nie wolno chwytać bezpośrednio rękami, a tylko narzędziami lub przez wyjałowioną serwetkę. Gwoździa nieusuwamy, nawet gdyby mimo wszystko doszło do zakażenia: przez wyjęcie gwoździa pozbawilibyśmy się całkowitego unieruchomienia, które jest najlepszym środkiem zapobiegającym szerzeniu się zakażenia. Lezius obserwował tylko 10% zakażeń spośród 500 przypadków złamań postrzałowych [patrz też: kardiotel sopot, bocznia piłkowana, inhalator diagnostic econstellation ]

0 thoughts on “Niebezpieczenstwo zakazenia jest duze”

Powiązane tematy z artykułem: bocznia piłkowana inhalator diagnostic econstellation kardiotel sopot