Skip to content
2 lata ago

245 words

ZASTRZEŻENIA. Niejeden czytelnik może oburzony chamstwem praw psychologicznych – chce zawołać, że ma paru znajomych, których lubi, choć mu nie pomagają w zaspokajaniu żadnej potrzeby, albo czyż prawdziwa miłość nie jest bezinteresowna? Przecież gdzie jest wyrachowanie, tam nie ma uczucia! I tak, i nie. Słusznie powiada K. Darwin, że każde efektowne uogólnienie wymaga nieefektownego zastrzeżenia. Również i nasze sformułowania wymagają zamazujących ich prostotę dopowiedzeń. Oto (me: Związki zachodzące między potrzebami a emocjonalnymi reakcjami nie lubią światła, inspirowane przez potrzeby przyjaźnie i wrogości nie chcą ujawniać swego pochodzenia. Może wstydzimy się interesowności uczuć, może po prostu ich nie analizujemy, a może nawet nie zdajemy sobie sprawy z istnienia potrzeb, które nadają kierunek naszym rozumowaniom, przywiązaniom i poczynaniom. Nieświadomość prawdziwych źródeł przyjaznych reakcji jest jednym z powodów, dla których nie wolno szafować, oskarżeniem o wyrachowanie. Oskarżeniem tym nie wolno szafować, tym bardziej że potrzeba to nie to samo co interes. Nie sposób mówić o interesowności rodziców poświęcających się dla dzieci, ale można mówić o potrzebach macierzyńskich i ojcowskich. Być może, pewną rolę – zwłaszcza w stosunku dorosłych dzieci do rodziców – gra emocjonalne przyzwyczajenie. Przez długi-czas jest ono przyzwyczajeniem do zaspokajania danej potrzeby przy współudziale określonej osoby, po czym potrzeba ta może wygasnąć lub osoba może już nie grać żadnej roli. [podobne: włóczki warmii, cutivate maść, dolargan ulotka ]

0 thoughts on “ZASTRZEZENIA”

Powiązane tematy z artykułem: cutivate maść dolargan ulotka włóczki warmii