Skip to content

Uspienia ogólnego nie stosujemy w tych przypadkach

2 lata ago

161 words

Między poszczególnymi pędzlowaniami każemy choremu odpluć nadmiar śliny z gardła, by uniknąć przynajmniej w części dostawania sie kokainy do żołądka. W ten sposób uzyskujemy po ,10-15 minutach dobre znieczulenie i unikamy zatrucia. Nie używamy też nigdy silniejszych roztworów kokainy jak 10010, często podajemy początkowo sOfo rozpyloną kokainę. U dzieci małych do lat 3-4 wykonujemy ezofagoskopie bez znieczulenia miejscowego i bez uśpienia. Odpowiednio wyszkolony personel pomocniczy przytrzymuje dziecko w pozycji leżącej na grzbiecie. W ten sposób udaje się szybko wydobyć ciała obce z przełyku. Uśpienia ogólnego nie stosujemy w tych przypadkach z tego powodu, że w uśpieniu występuje. większe ślinienie, które utrudnia zabieg, a oprócz tego łatwiej występuje duszność wskutek ucisku na tchawicę przez ezofagoskop. Ponadto powikłania płucne po zabiegu wykonanym w uśpieniu ogólnym mogą łatwiej wystąpić. [przypisy: kardiotel sopot, tussipect syrop, dolargan ulotka ]

0 thoughts on “Uspienia ogólnego nie stosujemy w tych przypadkach”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: lekarskie wizyty domowe[…]

Powiązane tematy z artykułem: dolargan ulotka kardiotel sopot tussipect syrop