Skip to content

Uspienia ogólnego nie stosujemy w tych przypadkach

4 tygodnie ago

165 words

Między poszczególnymi pędzlowaniami każemy choremu odpluć nadmiar śliny z gardła, by uniknąć przynajmniej w części dostawania sie kokainy do żołądka. W ten sposób uzyskujemy po ,10-15 minutach dobre znieczulenie i unikamy zatrucia. Nie używamy też nigdy silniejszych roztworów kokainy jak 10010, często podajemy początkowo sOfo rozpyloną kokainę. U dzieci małych do lat 3-4 wykonujemy ezofagoskopie bez znieczulenia miejscowego i bez uśpienia. Odpowiednio wyszkolony personel pomocniczy przytrzymuje dziecko w pozycji leżącej na grzbiecie. W ten sposób udaje się szybko wydobyć ciała obce z przełyku. Uśpienia ogólnego nie stosujemy w tych przypadkach z tego powodu, że w uśpieniu występuje. większe ślinienie, które utrudnia zabieg, a oprócz tego łatwiej występuje duszność wskutek ucisku na tchawicę przez ezofagoskop. Ponadto powikłania płucne po zabiegu wykonanym w uśpieniu ogólnym mogą łatwiej wystąpić. [przypisy: dieta wrzodowa jadłospis, aparat słuchowy refundacja, dolargan ulotka ]

Powiązane tematy z artykułem: aparat słuchowy refundacja dieta wrzodowa jadłospis dolargan ulotka