Skip to content

ulozenie chorego do ezofagoskopii

2 lata ago

214 words

Pozycja ta nadaje się już więcej do ezofagoskopów Kahler-Leitera, Haslingera, Jacksona i Robertsa, w których rączka daje się przestawić prostopadle do ruty i działa jak dźwignia. Jeśli więc wykonujemy ezofagoskopię w pozycji chorego -na grzbiecie, to należy głowę ułożyć tak, by była przechylona silnie ku tyłowi przez wałek umieszczony pod karkiem, a tył głowy opierał się na łukowato ku dołowi przegiętej krawędzi stołu lub podporce ruchomej do podnoszenia i opuszczania (stół Haslingera, Negusa, Lewenfisza i innych). Stosując to ułożenie chorego do ezofagoskopii unikamy bezwzględnie zwisania głowy chorego ku tyłowi, które jest przykre i powoduje silne pociąganie krtani ku tyłowi i ścisłe. jej przyleganie do kręgosłupa, co nie jest pożądane. Skutkiem tego, wprowadzając ezofagoskop poza krtań, musimy użyć większego ucisku na odciąganie krtani ku przodowi. Ucisk ten odczuwają chorzy jako tępy ból, który jest w tym położeniu dotkliwszy niż np. w położeniu na brzuchu. Dlatego niektórzy autorowie wysuwają głowę chorego, szyję i górną część tułowia poza krawędź stołu i asystent trzyma ją na ramieniu. [więcej w: czakram tarnów, mieszanina przypraw korzennych, mucofluid dla dzieci ]

0 thoughts on “ulozenie chorego do ezofagoskopii”

Powiązane tematy z artykułem: czakram tarnów mieszanina przypraw korzennych mucofluid dla dzieci