Skip to content

Ucho z posledzeniem sluchu

4 tygodnie ago

240 words

Krzywa fi łączy punkty oznaczające natężenie tonów słyszalnych w uchu chorym tak samo głośno, jak odpowiednie w uchu zdrowym. Ucho z pośledzeniem słuchu oz powodu zaburzenia w przewodnictwie nie wyrównuje głośności, różnica natężeń pozostaje w przybliżeniu ta sama dla obu uszu na różnych poziomach natężeń fizycznych tonu. Codziennie w praktyce spotykamy chorych z zaburzeniami aparatu nerwowego uszu (zwłaszcza osoby starsze z presb yacusis), którzy skarżą się na znaczne upośledzenie słuchu. W czasie rozmowy stwierdzamy u nich nadwrażliwość słuchową w momencie, gdy podnosimy głos, abyśmy łatwiej mogli być rozumiani. Chorzy proszą nas wtedy, abyśmy zbyt głośno nie mówili. Przejście od złego słyszenia do normalnego u tych chorych jest w miarę podnoszenia natężenia głosu szybsze, aniżeli u chorych ze zmianami w uchu środkowym. Również w pomiarach progów słuchowych zaobserwowano większą dokładność w wypowiedziach chorych z zaburzeniami percepcyjnymi, aniżeli u chorych z zaburzeniami przewodnictwa. Ci ostatni, przy kilka-krotnych badaniach, podają nieraz progi różniące się o 10, a nawet i 15 db. U chorych z zaburzeniami percepcji małe zmiany natężenia tonu są dokładnie odczuwane. Są w użyciu dwie metody badania audiometrycznego, pozwalające nam określić zdolność wyrównywania głośności. [patrz też: test nietolerancji pokarmowej, badania w kierunku boreliozy, okulary do pracy przy komputerze ]

Powiązane tematy z artykułem: badania w kierunku boreliozy okulary do pracy przy komputerze test nietolerancji pokarmowej