Skip to content

Ucho z duzym zaburzeniem percepcji

3 miesiące ago

174 words

Ucho z zaburzeniem przewodnictwa nie poddaje się zmęczeniu w powyższych warunkach. Sposób postępowania: sporządza się audiogram ucha badanego – poddaje się ucho działaniu jednego z wyżej wymienionych tonów w warunkach podanych i bezpośrednio potem sporządza się drugi audiogram. Przyjmujemy zjawisko zmęczenia dopiero na podstawie obniżenia progu ponad 10 db. Najnowsze piśmiennictwo przestrzega przed używaniem dużych natężeń tonu męczącego z powodu możliwości wystąpienia trwałych uszkodzeń słuchowych. b) Próba wyrównywania głośności wynikła ze zjawiska zaobserwowanego u osób z głuchotą percepcyjną. Ucho z dużym zaburzeniem percepcji, mimo podwyższenia progu słuchowego, na poziomie pewnych wyższych natężeń tonu słyszy równie dobrze jak ucho zdrowe o prawidłowym progu słuchowym. Ucho gorzej- słyszące niejako dogania, mobilizuje lub wyrównuje głośność (zjawisko subiektywne) do poziomu głośności ucha lepiej słyszącego (recruitment pbenomenon) Krzywa a oznacza natężenie słyszane przez ucho zdrowe. [przypisy: arganowy olejek, naklejka na legitymację, kwas hialuronowy ]

Powiązane tematy z artykułem: arganowy olejek kwas hialuronowy naklejka na legitymację