Skip to content

Tym bardziej istnieja wnikliwi psycholodzy z wyrobionym okiem specjalisty

2 lata ago

237 words

Tym bardziej istnieją wnikliwi psycholodzy z wyrobionym okiem specjalisty. Istnieją wreszcie sygnały potrzeb tak silne, że dostrzeżenie ich nie wymaga ani drogi biegnącej tuż obok, ani specjalnie bystrego czy wyszkolonego oka. Bywają . . . , ale przeważnie nasze obserwacje są powierzchowne, a na gorąco wyciągane z nich wnioski – fałszywe. W teorii łatwo powiedzieć: Najpewniej poznaje się potrzeby człowieka po jego zachowaniu, po tym, na co zwraca uwagę, czego szuka, czym się przejmuje, do czego dąży, czym najwięcej się cieszy. W praktyce jednak nasze obserwacje nigdy nie są systematyczne i obejmują tylko niektóre przekroje życia obserwowanego. Do tego trzeba dodać, że związek potrzeb z działaniem nie jest jednoznaczny. Ta sama potrzeba może powodować różne rodzaje postępowania. Aby być kimś, jeden oddaje się piłce nożnej, drugi – teorii kwantów, trzeci – starym drukom, a czwarty – o ulicznym burdom. Z drugiej strony, podobne zachowanie mo że płynąć z różnych źródeł: chciwość – z potrzeby bezpieczeństwa lub z dążenia do imponowania uciułanym bogactwem, pasja twórcza – z ambicji lub z bezinteresownego przejęcia się dziełem, bohaterstwo – z lęku przed dezaprobatą, z dążenia do poklasku lub z uznania za swoje celów grupy. Pewne wskazówki do diagnozy potrzeb można znaleźć niekiedy w szkolnych wypracowaniach. Zwłaszcza w wypracowaniach na wolne tematy. [więcej w: mucofluid dla dzieci, labicid s4, tussipect syrop ]

0 thoughts on “Tym bardziej istnieja wnikliwi psycholodzy z wyrobionym okiem specjalisty”

Powiązane tematy z artykułem: labicid s4 mucofluid dla dzieci tussipect syrop