Skip to content

Tętnicze nasycenie tlenem u niemowląt tybetańskich i Hanowych Urodzonych w Lhasie w Tybecie ad 6

2 tygodnie ago

300 words

Piętnaście niemowląt (14 Han i Tybetańczyk), które zmarły z objawami podostrej infekcyjnej choroby górskiej, miało medialny przerost małych tętnic płucnych, umięśnienie tętniczek płucnych oraz ciężki przerost prawej komory i rozdęcie.3 Grupa kontrolna tybetańskich niemowląt miała normalną rzadkość. otoczone miażdżycą tętnice płucne i tętniczki po czwartym miesiącu życia. Podsumowując, porównując dwie grupy niemowląt w Lhasie na 3658 m npm, tętnicze nasycenie tlenem było znacząco wyższe od urodzenia do czterech miesięcy życia u natywnych tybetańskich niemowląt niż u niemowląt Han. Różnice w odpowiedzi naczyniowo-obkurczowej płuc na niedotlenienie, o których wiadomo, że są pod wpływem czynników genetycznych, mogą leżeć u podstaw zaobserwowanych różnic w nasyceniu krwi tętniczej pomiędzy tymi dwiema grupami. Nasze dane sugerują, że dziedziczne cechy wybrane przez długotrwałe przebywanie na dużych wysokościach powodują odpowiednie nasycenie tlenem krwi u rodzimych ludzi w czasie życia noworodków i wczesnego dzieciństwa.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Wspierane przez granty z National Heart, Lung and Blood Institute (14985) i National Science Foundation (BNS 89-19643).
Author Affiliations
Z Sekcji Neonatologii, Departament Pediatrii, University of Colorado School of Medicine, Denver (SN); Tybetański Instytut Medyczny, Szpital Ludowy Tybetańskiego Regionu Autonomicznego, Lhasa, Tybetański Region Autonomiczny, Chińska Republika Ludowa (PY, S., D., JZ); oraz Laboratorium Badań Płuc Układu Krążenia, Centrum Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu w Kolorado oraz Wydziału Antropologii Uniwersytetu Colorado w Denver – oba w Denver (LGM).
Zwróć się z prośbą o przedruk do Dr. Niermeyera z Wydziału Neonatologii, B-070, Szpital dziecięcy, 1056 E. 19th Ave., Denver, CO 80218-1088.
[podobne: test nietolerancji pokarmowej, ośrodek leczenia uzależnień nfz, okulary do pracy przy komputerze ]

Powiązane tematy z artykułem: okulary do pracy przy komputerze ośrodek leczenia uzależnień nfz test nietolerancji pokarmowej