Skip to content
4 tygodnie ago

185 words

Szerokość pasa wyraża wielkość przyrostów progowych natężenia dla poszczególnych częstości (na audiogramach Luschera i Zwislockiego pas zajmujący odstęp 10 db skali normalnej siatki audiogramu oznacza nie 10 db przyrostu progowego, ale wielkość przyrostu progowego równającą się 30% natężenia tonu -użytego w czasie wyrównywania). Poziom natężenia – tonu podawanego do ucha w czasie próby wyrównywania N przypadkach patologicznych zależy od przebiegu krzywej utraty słuchu. Natężenie to wynosi liczbę db utraty słuchu dla danej częstości plus 40 db (przy natężeniach 40 db ponad próg w małym tylko stopniu minimalne przyrosty progowe są zależne od wysokości tonu); u osób z bardzo dużym ubytkiem słuchu można używać tonu u natężeniu tylko 15 db ponad próg patologiczny. Dla porównania wielkości przyrostu progowego, znalezionej u chorego z przyrostem progowym I prawidłowym, wykreślają Luscher i Zwislocki pas wzdłuż prostej oznaczającej zero utraty decybeli, wyobrażający przyrosty progowe ucha zdrowego dla natężenia tonu wynoszącego 40 db ponad prawidłowy próg słuchowy. [hasła pokrewne: aluminium 6082, Upadłość transgraniczna, ekrany bezszwowe ]

Powiązane tematy z artykułem: aluminium 6082 ekrany bezszwowe Upadłość transgraniczna