Skip to content

POTRZEBY A SZKOLA I DOM

2 lata ago

254 words

POTRZEBY A SZKOŁA I DOM. U niedźwiedzi i psów młode okazują swe naturalne skłonności; ale ludzie, wchodząc natychmiast w jarzmo przyzwyczajeń i praw, zmieniają albo maskują się łatwo. M. MONTAIGNE Atrakcyjność szkoły -podobnie jak domu – jest wprost proporcjonalna do liczby i siły potrzeb, których zaspokojenie ułatwia, i odwrotnie proporcjonalna do liczby i siły potrzeb, których zaspokojenie utrudnia. Szkoła, a w pewnym stopniu każda inna młodzieżowa instytucja czy organizacja, ma tu ogromne możliwości: 1. Stwarza kontakty wartościowsze, że trwałe, oparte na wspólnocie sytuacji i zadań; kontakty tym cenniejsze, że młodzież odczuwa potrzebę częściowego oderwania się od rodziny i powiększania kręgu znajomości (charakterystyczne, że szkolne kontakty częściej niż inne trwają do końca życia). 2. Daje przynależność – manifestuje się ona w szkolnym patriotyzmie i w aktach koleżeńskiej solidarności – a także zależność, tak ważną d la młodszych dzieci. 3. Organizuje nabywanie wiedzy, ułatwia poznawanie kolegów i nauczycieli. 4. Umożliwia zwracanie na siebie aprobującej uwagi – w samej szkole, dzięki dobrym wynikom nauki i dzięki posiadaniu dużego, żywo reagującego otoczenia, oraz poza szkołą, dzięki wynoszonym z niej informacjom czy umiejętnościom. 5. Dostarcza pobudzeń i umożliwia osiągnięcia nie tylko w nauce, ale także w między koleżeńskich stosunkach, w dyskusjach w wygłupach, na zebraniach i . . . w kłótniach. 6. [hasła pokrewne: inhalator diagnostic econstellation, kardiotel sopot, zuma świetlik ]

0 thoughts on “POTRZEBY A SZKOLA I DOM”

Powiązane tematy z artykułem: inhalator diagnostic econstellation kardiotel sopot zuma świetlik