Skip to content

Pisak automatycznie zapisuje wahania natezenia tonu

2 lata ago

222 words

Pisak automatycznie zapisuje wahania natężenia tonu. Tak otrzymany audiogram pokazuje mniejsze wahania natężenia powyżej i poniżej progu . W przypadku upośledzenia słuchu percepcyjnego, a znacznie większe w zaburzeniach przewodzenia. Wielkości wahań natężenia tonu powyżej i poniżej progu, obliczone w db z audiogramów Bekesyego, nie odpowiadaią całkowicie najmniejszym przyrostom progowym natężenia w przypadkach badanych, są znacznie większe od tych przyrostów, gdyż sięgają wartości kilkunastu decybeli. Na wielkość wahań okołoprogowych Bekesyego wpływa jeszcze wiele dodatkowych czynników, a nie tylko same przyrosty progowe (detfirence timen). Te dodatkowe czynniki to według Bekesyego l) Malejące przyrosty progowe przy zwiększaniu częstości w głuchocie percepcyjnej. 2) Przyrosty progowe o stałej wartości w głuchocie przewodnictwa setkach natężenia, na poziomie którego przeprowadzają pomiar. W Klinice Poznańskiej przyrosty progowe mierzy się w db i ułamkach db. Przyrost progowy wynoszący 20% natężenia tonu, na poziomie którego przeprowadza się pomiar wynosi około 2 db, 10% . około 1 db, ó% około 0,5 db, 2% około 0,2 db W celu graficznego przedstawienia wielkości przyrostów progowych, w zakresie różnych częstości w przypadkach patologicznych, wykreślają wyżej wymienieni autorzy krzywe utraty słuchu nie jako pojedyncze krzywe, lecz w postaci pasów różnej szerokości. [przypisy: kardiotel sopot, włóczki warmii, antilactin ]

0 thoughts on “Pisak automatycznie zapisuje wahania natezenia tonu”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: fizjoterapia kursy warszawa[…]

Powiązane tematy z artykułem: antilactin kardiotel sopot włóczki warmii