Skip to content

Opieka medyczna w Japonii ad 6

2 lata ago

502 words

Ponadto od 1988 r. Opłata za interpretację kliniczną została odjęta i może być naliczana tylko raz w miesiącu, niezależnie od liczby testów. Udział testów diagnostycznych w całkowitych wydatkach medycznych wzrósł z 6,6 procent w 1970 r. Do 11,0 procent w 1980 r., Ale następnie ustabilizował się; w 1992 r. było to zaledwie 12,0 procent.15 Czynniki wiążące opłaty odniosły podobny sukces w obrazowaniu diagnostycznym, bez hamowania dyfuzji zaawansowanych technik diagnostycznych – w Japonii jest więcej maszyn do komputerowej tomografii osiowej i rezonansu magnetycznego per capita niż w Stanach Zjednoczonych, chociaż tańsze typy tych maszyn są normą16 Rząd próbował rozwiązać problem jednolitych opłat i struktur motywacyjnych poprzez politykę funkcjonalnego zróżnicowania. Opłaty za skierowania zostały wprowadzone w 1988 r., Aw 1992 r. Zwiększono opłaty za konsultacje ambulatoryjne dla lekarzy w prywatnej praktyce, podczas gdy wypłaty dla szpitali na konsultacje ambulatoryjne świadczone przez ich lekarzy zostały obniżone. Ponadto, w 1993 r. Opłaty za konsultacje dla szpitali uniwersyteckich wzrosły, jeżeli ponad 30 procent ich nowych pacjentów opieki ambulatoryjnej przyszło z poleceniami. Jednak próby zniechęcenia dużych szpitali do rozszerzania ambulatoryjnej podstawowej opieki zdrowotnej do tej pory nie były szczególnie udane. Opieka podstawowa świadczona w szpitalach jest droższa, pomimo niższych opłat za konsultacje, ponieważ zleca się więcej badań laboratoryjnych i innych badań, a także trudniej jest ustalić związek między lekarzem a pacjentem.
Problem nadmiernego traktowania osób starszych, zwłaszcza w opiece długoterminowej, od kilku lat jest najwyższym priorytetem rządu japońskiego. Z powodu względnego braku domów opieki i świadczenia od 1972 r. Bardzo taniej opieki medycznej dla osób starszych, wiele prywatnych szpitali stało się de facto instytucjami długoterminowej opieki: 46 procent szpitalnej populacji szpitalnej ma 65 lat lub więcej; około jedna trzecia z nich była hospitalizowana przez ponad rok.17 Aby kontrolować koszty i uniknąć nadmiernego leczenia, wprowadzono nowy system inkluzywnych diet dziennych w 1990 r., jako opcję dla szpitali, w których wysoki odsetek pacjentów w podeszłym wieku był spełniał standardowe wytyczne dotyczące personelu. W lipcu 1994 r. 840 z 1613 szpitali geriatrycznych wybrało tę opcję.18 Szpitale te wykazały gwałtowne zmniejszenie stosowania leków i uporządkowania badań laboratoryjnych oraz poprawę zdolności pacjentów do wykonywania codziennych czynności. living.19 Pojawił się jednak nowy problem: ponieważ stawka diet nie jest dostosowana do przypadku mix, zachętą jest przyjmowanie tylko pacjentów wymagających stosunkowo niewielkiej opieki.
Bardziej podstawowymi kwestiami w opiece długoterminowej są sam brak zasobów, nadmierna zależność od szpitali i niewystarczająca dbałość o usługi domowe. Planowany nowy system ubezpieczeń społecznych opieki długoterminowej (kaigo hoken), który jest obecnie przedmiotem dyskusji, ma na celu rozwiązanie obu problemów. Połączenie składek i wpływów z podatków pokryje koszty hospitalizacji, opieki pielęgniarskiej w domu lub różnych usług zdrowotnych i socjalnych w domu dla wszystkich 65 i więcej osób, które ich potrzebują.
[hasła pokrewne: kardiotel sopot, tussipect syrop, cutivate maść ]

0 thoughts on “Opieka medyczna w Japonii ad 6”

Powiązane tematy z artykułem: cutivate maść kardiotel sopot tussipect syrop