Skip to content

Odlamek glówki ulegl zwichnieciu w strone dolu pechowego

2 lata ago

130 words

Jeżeli mamy do czynienia ze zwichnięciem główki odłamanej, na wysokości szyjki anatomicznejj (najczęściej zdarza się to u ludzi starszych z osteoporozą), nawet operacja nie zapewni dobrego wyniku. W takim przypadku lepiej się ograniczyć do ułożenia kończyny przez okres 5 tygodni na szynie odwodzącej; liczymy się wówczas co prawda z możliwością znacznego ograniczenia ruchomości stawu barkowego, lecz nastawienie operacyjne złamanej główki nie daje lepszego wyniku u starszych ludzi. Natomiast w przypadku gdy przemieszczona główka uciska naczynia lub nerwy, to zdaniem Bohlera najlepiej je usunąć. Odłamanie części główki na poziomie szyjki anatomicznej . Odłamek główki uległ zwichnięciu w stronę dołu pechowego. [hasła pokrewne: kardiotel sopot, a cerumen opinie, dolargan ulotka ]

0 thoughts on “Odlamek glówki ulegl zwichnieciu w strone dolu pechowego”

Powiązane tematy z artykułem: a cerumen opinie dolargan ulotka kardiotel sopot