Skip to content

Niebezpieczenstwo zakazenia jest duze

1 miesiąc ago

119 words

Niebezpieczeństwa 1. Niebezpieczeństwo zakażenia jest duże, oczywiście pod warunkiem, że zespolenie doszpikowe wykonamy w warunkach jak najściślejszej aseptyki, tj. w takich, jakich przestrzegamy zresztą- w innych operacjach kostnych; wszystkie osoby przebywające na sali operacyjnej w czasie zabiegu winny mieć maski na twarzy, gwoździa nie wolno chwytać bezpośrednio rękami, a tylko narzędziami lub przez wyjałowioną serwetkę. Gwoździa nieusuwamy, nawet gdyby mimo wszystko doszło do zakażenia: przez wyjęcie gwoździa pozbawilibyśmy się całkowitego unieruchomienia, które jest najlepszym środkiem zapobiegającym szerzeniu się zakażenia. Lezius obserwował tylko 10% zakażeń spośród 500 przypadków złamań postrzałowych [patrz też: leczenie kanałowe cena wrocław, trening umiejetnosci spolecznych, ziele brahmi ]

Powiązane tematy z artykułem: leczenie kanałowe cena wrocław trening umiejetnosci spolecznych ziele brahmi