Skip to content
2 lata ago

221 words

Metoda pośrednia (balance loudness test) przez porównywanie ze słyszeniem uchem zdrowym tej samej osoby może być zastosowana tylko w przypadku jednostronnej głuchoty. Starsze audiometry mają takie dodatkowe urządzenie do równoczesnego badania słuchu obu uszu przy różnych natężeniach tonu. Sprowadzenie głośności w obu uszach do jednego poziomu przy różnych natężeniach fizycznych tonów daje zawsze w przybliżeniu w przypadkach zaburzenia przewodnictwa tę samą różnicę decybelową dla obu uszu, którą znaleziono w pomiarze ich progów. W większości przypadków niedosłuchu, spowodowanego zaburzeniem percepcji na poziomie wyższych natężeń tonu (w okolicy 70 – 80 db), oba uszy równo głośno będą słyszały ton, a równocześnie stwierdzimy na skali audiometru, że do obu uszu doprowadzono równą ilość energii fizycznej. Pomiar pośredni jest mało ścisły możliwy tylko u chorych z jednym uchem zdrowym. czas świadomej reakcji badanego, sprawność aparatury (wciskając lub zwalniając guzik przycisku ręcznego zmienia się kierunek obrotu motoru poruszającego przyrząd zapisujący) itd. W każdym razie audiogramy Bekesyego, obrazują dostatecznie różnice przyrostów progowych u chorych z zaburzeniami przewodnictwa lub percepcji. Bardziej dokładny sposób bezpośredniego pomiaru przyrostu progowego, nawet w przypadkach obustronnej głuchoty, podali Luscher i Zwislock. [patrz też: antilactin, mieszanina przypraw korzennych, tussipect syrop ]

0 thoughts on “Metoda posrednia”

Powiązane tematy z artykułem: antilactin mieszanina przypraw korzennych tussipect syrop