Skip to content

Klasyfikacja krzywych audiometrycznych

11 miesięcy ago

161 words

Zamiast pasów różnych szerokości można przedstawić graficznie wielkości przyrostów progowych natężenia, dorysowując na krzywej utraty słuchu przy każdej częstości pionowe słupki, których wysokość w tej samej co wyżej skali wyobraża wielkość przyrostu progowego (przyrost progowy wielkości np. 10% natężenia podstawowego tonu zajmuje odstęp 2 poziomych, oznaczających 10 db utraty słuchu). Klasyfikacja krzywych audiometrycznych podlega stale Jeszcze dyskusji. Najczęściej krzywe te ujmuje się w 3 grupy, a mianowicie krzywe wykazu jące: 1) większą stratę w zakresie wyższych częstości i niedużą dla niższych częstości (poniżej 1000 Hz). 2) większą stratę w zakresie częstości przy stosunkowo nieznacznej stracie dla wyższych, 3) równomierną stratę słuchową dla wszystkich częstości. Ten bardzo ogólnikowy podział niezupełnie pokrywa się z klasyfikacją typów głuchoty, a mianowicie na głuchotę percepcyjną, głuchotę przewodnictwa i głuchotę mieszaną. [patrz też: mieszanina przypraw korzennych, magda pegowska instagram, dolargan ulotka ]

0 thoughts on “Klasyfikacja krzywych audiometrycznych”

Powiązane tematy z artykułem: dolargan ulotka magda pegowska instagram mieszanina przypraw korzennych