Skip to content

Fibrynoliza u pacjentów z zatorowością płucną z pośrednim ryzykiem AD 5

2 lata ago

322 words

Wyniki skuteczności. Pomiędzy randomizacją a dniem 7, pierwotny wynik skuteczności wystąpił u 13 pacjentów (2,6%) w grupie otrzymującej tenekteplazę w porównaniu z 28 pacjentami (5,6%) w grupie placebo (iloraz szans, 0,44, przedział ufności 95% [CI], 0,23 do 0,87, P = 0,02) (tabela 3). Sześciu pacjentów (1,2%) w grupie otrzymującej tenekteplaz i 9 pacjentów (1,8%) w grupie placebo zmarło pomiędzy randomizacją a dniem 7 (P = 0,42), a hemodynamiczna dekompensacja lub zapaść wystąpiła u 8 pacjentów (1,6%) w grupie otrzymującej tenekteplazę i 25 pacjentów (5,0%) w grupie placebo (P = 0,002). U 8 pacjentów w grupie otrzymującej tenekteplaz odnotowano trwałe niedociśnienie lub spadek ciśnienia krwi, au 18 pacjentów w grupie placebo katecholaminy podawano 3 pacjentom w grupie otrzymującej tenekteplazę i 14 pacjentom w grupie placebo, a pacjentowi w grupie otrzymującej tenekteplazę. a 5 pacjentów w grupie placebo wymagało resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Przyczyny śmierci w dniu 7 przedstawiono w tabeli S3 w dodatkowym dodatku. Ośmiu pacjentów w grupie otrzymującej tenekteplazę wymagało wentylacji mechanicznej w porównaniu z 15 pacjentami z grupy placebo. Więcej pacjentów w grupie placebo niż w grupie otrzymującej tenekteplazę poddano otwartej fibrynolizie ratunkowej (Tabela 3); zgodnie z protokołem leczenie to było podawane dopiero po wystąpieniu pierwotnego wyniku, z wyjątkiem dziewięciu pacjentów. Wiek, przypisanie leczenia (tenekteplaza lub placebo) i wyniki wszystkich pacjentów poddanych fibrynolizie ratunkowej przedstawiono w Tabeli S4 w Dodatku Uzupełniającym.
Do 30 dnia po randomizacji zmarło 12 pacjentów (2,4%) w grupie otrzymującej tenekteplazę, w porównaniu z 16 pacjentami (3,2%) w grupie placebo (p = 0,42) (tabela 3). Przyczyny śmierci w dniu 30 przedstawiono w tabeli S3 w dodatkowym dodatku.
Wyniki bezpieczeństwa
Tabela 4. Tabela 4. Wyniki bezpieczeństwa w populacji, która zamierza leczyć. Poważne krwawienie, zdefiniowane zgodnie z kryteriami Międzynarodowego Towarzystwa Zakrzepicy i Hemostazy, 14 wystąpiło pomiędzy randomizacją a 7 dniem u 58 pacjentów (11,5%) w grupie otrzymującej tenekteplazę i u 12 pacjentów (2,4%) w grupie placebo (Tabela 4). ). Duże krwawienie pozaustrojowe wystąpiło u 32 pacjentów (6,3%) w grupie otrzymującej tenekteplazę iu 6 pacjentów (1,2%) w grupie placebo (p <0,001). (Dane dotyczące bezpieczeństwa populacji podano w tabeli S5 w dodatkowym dodatku).
Ogółem u 12 pacjentów (2,4%) w grupie otrzymującej tenekteplaz wystąpił udar w ciągu 7 dni po randomizacji; u 10 z tych pacjentów udar był krwotoczny. Dla porównania tylko pacjent z grupy placebo miał udar (P = 0,003), a był to udar krwotoczny (tabela 4)
[hasła pokrewne: puszyści kontra szczupli, mieszanina przypraw korzennych, czakram tarnów ]

0 thoughts on “Fibrynoliza u pacjentów z zatorowością płucną z pośrednim ryzykiem AD 5”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Odszkodowanie za utratę zdrowia[…]

Powiązane tematy z artykułem: czakram tarnów mieszanina przypraw korzennych puszyści kontra szczupli