Skip to content

Centralne przedwczesne dojrzewanie płciowe wywołane mutacjami w nadruku Gene MKRN3 AD 7

2 lata ago

447 words

MKRN3 jest genem bez intronów zlokalizowanym na chromosomie 15q11.2, w regionie krytycznym zespołu Pradera-Williego.35 Gen ten jest matczynie odciśnięty i ujawnia się tylko allel ojcowski.35 Rodzina białek makorinowych wyróżnia się charakterystyczną kombinacją cynku. motywy na palce; białka te obejmują dwie lub trzy kopie motywu C3H w N-końcu, a następnie nowatorską konfigurację Cys-His, palec cynkowy z pierścieniem C3HC4 i końcowy motyw C3H. Motywy C3HC cynkowego palca zostały włączone do wiązania RNA. mając na uwadze, że motyw palcowego palca cynkowego występuje w większości ligaz ubikwitynowych E3 i odpowiada za aktywność ligazy ubikwitynowej.37 Rozpowszechniona ochrona gatunkowa rodziny białek makorinowych sugeruje, że odgrywa jedną lub więcej ważnych ról w komórkach, przy wysokim poziomie ekspresja w rozwijającym się układzie nerwowym.36 MKRN3, z drugiej strony, jest zachowywany tylko u ssaków ssaków, a jego dokładna funkcja nie została jeszcze określona.37 Delecja chromosomu 15q11-q13, która obejmuje MKRN3, przyczynia się do zespołu Pradera-Williego, ale nie wiadomo jeszcze, które specyficzne geny w tym regionie są powiązane z zespołem.38 Analizy zrównoważonych translokacji u pacjentów z Prader-Willi zespół zaangażował locus SNURF-SNRPN, który jest telomeryczny do MKRN3. W jednym z raportów opisano 2 pacjentów ze wszystkimi cechami zespołu Pradera-Williego, którzy nie mieli delecji MKRN3, co sugeruje, że delecja MKRN3 nie jest konieczna, aby wywołać zespół.38 W raporcie tym opisano również pacjenta z usuniętym przez ojca MKRN3, MAGEL2 i NDN, którzy mieli tylko kilka cech zespołu Pradera-Williego: otyłość, opóźnienie rozwojowe i wysoki próg bólu. U tego pacjenta stwierdzono również oznaki dojrzewania w wieku 7 lat i 6 miesięcy z zaawansowanym wiekiem kości. Pacjentka uzyskała diagnozę przedwczesnego dojrzewania centralnego, co było poparte jej reakcją na leczenie tryptoreliną.38 Biorąc pod uwagę nasze dane, delecja MKRN3 jest prawdopodobnie przyczyną wczesnego dojrzewania u tego pacjenta.38 Nie jest pewne, czy otyłość, rozwój opóźnienie, a wysoki próg bólu u tego pacjenta można przypisać delecji MKRN3. Mamy szczegółowe dane kliniczne i hormonalne od 12 z 15 osób z mutacjami powodującymi utratę funkcji w MKRN3. W tej serii 12 pacjentów, 2 miało esotropię, która jest drobnym kryterium diagnostycznym dla zespołu Pradera-Williego.28 Inne cechy tego zespołu nie zostały zgłoszone. Esotropia nie może być definitywnie przypisana do delecji MKRN3, ponieważ esotropia może występować nawet u 5% populacji39.
Trzy z czterech mutacji zidentyfikowanych w MKRN3 w naszej serii były mutacjami przesuniętymi w ramki, skutkującymi przedwczesnymi kodonami stop, podczas gdy przewiduje się, że czwarty, wariant missense (p.Arg365Ser) zakłóca działanie białka (Figura 2)
[więcej w: efarm24, labicid s4, tussipect syrop ]

0 thoughts on “Centralne przedwczesne dojrzewanie płciowe wywołane mutacjami w nadruku Gene MKRN3 AD 7”

Powiązane tematy z artykułem: efarm24 labicid s4 tussipect syrop