Skip to content

Centralne przedwczesne dojrzewanie płciowe wywołane mutacjami w nadruku Gene MKRN3 AD 4

2 lata ago

436 words

Domeny MKRN3 i mutacje zidentyfikowane w rodzinach badań. MKRN3 ma cztery domeny palca cynkowego: trzy motywy C3H (niebieski) i jeden motyw C3HC4 RING (czerwony), który jest odpowiedzialny za aktywność ligazy ubikwityny. Domena Cys-His specyficzna dla MKRN (zielona) ma niepewną funkcję. Liczby odpowiadają pozycjom aminokwasów w białku. Niebieskie znaczniki i strzałki mutacji wskazują lokalizację mutacji przesunięcia ramki; czerwona mutacja i strzałka wskazują lokalizację mutacji bodźca. Sekwencjonowanie całego egzaminu przeprowadzone u 40 członków 15 rodzin z centralnym przedwczesnym dojrzewaniem zidentyfikowało 304 930 wariantów. Rygorystyczne kryteria zostały użyte do filtrowania wariantów i identyfikacji mutacji, które mogą być przyczyną fenotypu dla centralnego przedwczesnego dojrzewania. Najpierw przeanalizowaliśmy dane sekwencji exome z 15 członków z 3 największych rodzin z rodowodem, które były zgodne z dominującym sposobem dziedziczenia (tj. Te rodziny, które dotknęły członków w wielu pokoleniach). Wśród osób, które przeszły sekwencjonowanie egzome, zidentyfikowaliśmy heterozygotyczne niesynonimowe warianty, które były obecne u dotkniętych członków rodziny i nieobecne u nie dotkniętych chorobą członków rodziny. Biorąc pod uwagę dominujący wzorzec dziedziczenia i rzadkość występowania rodzinnego przedwczesnego dojrzewania, wykluczyliśmy wszystkie warianty z częstością mniejszego allelu większą niż 0,01% w bazie danych 1000 genomów25 lub w serwerze wariantu egzemicznego.26 Ponadto wykluczyliśmy wszystkie przypuszczalne warianty, które były również obecne w 50 z próbek kontrolnych 1000 genomów zawartych w wariancie procesu wywoływania. Stosując te kryteria, zidentyfikowaliśmy geny kandydujące w obrębie każdej rodziny (4 w rodzinie A, 65 w rodzinie B i 3 w rodzinie F). Powodem, dla którego w rodzinie B zidentyfikowano większą liczbę potencjalnych genów, było to, że dane exome były dostępne tylko dla 3 członków tej rodziny, w porównaniu z 6 członkami dla rodzin A i F. Jeden gen, MKRN3 (ENSG00000179455, numer identyfikacyjny genu 7681), zidentyfikowano w 2 rodzinach. Nie zidentyfikowano jednego genu we wszystkich 3 rodzinach. Rodziny A i B posiadały nowe mutageniczne warianty mutacji w MKRN3 (odpowiednio p.Arg213Glyfs * 73 i p.Tyr391fs *) (ryc. i ryc. 2).
Następnie zbadaliśmy dane exome od dodatkowych 25 członków pozostałych 12 rodzin w badaniu i znaleźliśmy inną nową mutację zmiany ramki odczytu w MKRN3 (p.Ala162Glyfs * 14) w rodzinach D i E. Zidentyfikowano nowy wariant missense (p.Arg365Ser) w rodzinie C (ryc. i ryc. 2). Oczekuje się, że ten wariant błędu będzie prawdopodobnie szkodliwy (prawdopodobnie zaburza funkcję białka) na podstawie fenotypu polimorfizmu, wersja 2 (PolyPhen2), wynik 1,0 i wyniku analizy białka za pomocą analizy ewolucyjnej (PANTHER) wynoszącej 0,95 dla prawdopodobieństwo bycia szkodliwym
[patrz też: bocznia piłkowana, mieszanina przypraw korzennych, czakram tarnów ]

0 thoughts on “Centralne przedwczesne dojrzewanie płciowe wywołane mutacjami w nadruku Gene MKRN3 AD 4”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: stomatologia dziecięca warszawa[…]

Powiązane tematy z artykułem: bocznia piłkowana czakram tarnów mieszanina przypraw korzennych